roma rakamları ceviriciOnline Çeviri formu, roma rakamlarını normal sayılara veya normal sayıları roma rakamlarına çeviri formu ile çeviri yap.

Roma Rakamları ve Sayılar Tablosu
Roma rakamları yazılışı ve roma rakamları 1000 e kadar listelenmiş listesi.

Bir - 1 - I
İki - 2 - II
Üç - 3 - III
Dört - 4 - IV
Beş - 5 - V
Altı - 6 - VI
Yedi - 7 - VII
Sekiz - 8 - VIII
Dokuz - 9 - IX
On - 10 - X
On Bir - 11 - XI
On İki - 12 - XII
On Üç - 13 - XIII
On Dört - 14 - XIV
On Beş - 15 - XV
On Altı - 16 - XVI
On Yedi - 17 - XVII
On Sekiz - 18 - XVIII
On Dokuz - 19 - XIX
Yirmi - 20 - XX
Yirmi Bir - 21 - XXI
Yirmi İki - 22 - XXII
Yirmi Üç - 23 - XXIII
Yirmi Dört - 24 - XXIV
Yirmi Beş - 25 - XXV
Yirmi Altı - 26 - XXVI
Yirmi Yedi - 27 - XXVII
Yirmi Sekiz - 28 - XXVIII
Yirmi Dokuz - 29 - XXIX
Otuz - 30 - XXX
Otuz Bir - 31 - XXXI
Otuz İki - 32 - XXXII
Otuz Üç - 33 - XXXIII
Otuz Dört - 34 - XXXIV
Otuz Beş - 35 - XXXV
Otuz Altı - 36 - XXXVI
Otuz Yedi - 37 - XXXVII
Otuz Sekiz - 38 - XXXVIII
Otuz Dokuz - 39 - XXXIX
Kırk - 40 - XL
Kırk Bir - 41 - XLI
Kırk İki - 42 - XLII
Kırk Üç - 43 - XLIII
Kırk Dört - 44 - XLIV
Kırk Beş - 45 - XLV
Kırk Altı - 46 - XLVI
Kırk Yedi - 47 - XLVII
Kırk Sekiz - 48 - XLVIII
Kırk Dokuz - 49 - XLIX
Elli - 50 - L
Elli Bir - 51 - LI
Elli İki - 52 - LII
Elli Üç - 53 - LIII
Elli Dört - 54 - LIV
Elli Beş - 55 - LV
Elli Altı - 56 - LVI
Elli Yedi - 57 - LVII
Elli Sekiz - 58 - LVIII
Elli Dokuz - 59 - LIX
Altmış - 60 - LX
Altmış Bir - 61 - LXI
Altmış İki - 62 - LXII
Altmış Üç - 63 - LXIII
Altmış Dört - 64 - LXIV
Altmış Beş - 65 - LXV
Altmış Altı - 66 - LXVI
Altmış Yedi - 67 - LXVII
Altmış Sekiz - 68 - LXVIII
Altmış Dokuz - 69 - LXIX
Yetmiş - 70 - LXX
Yetmiş Bir - 71 - LXXI
Yetmiş İki - 72 - LXXII
Yetmiş Üç - 73 - LXXIII
Yetmiş Dört - 74 - LXXIV
Yetmiş Beş - 75 - LXXV
Yetmiş Altı - 76 - LXXVI
Yetmiş Yedi - 77 - LXXVII
Yetmiş Sekiz - 78 - LXXVIII
Yetmiş Dokuz - 79 - LXXIX
Seksen - 80 - LXXX
Seksen Bir - 81 - LXXXI
Seksen İki - 82 - LXXXII
Seksen Üç - 83 - LXXXIII
Seksen Dört - 84 - LXXXIV
Seksen Beş - 85 - LXXXV
Seksen Altı - 86 - LXXXVI
Seksen Yedi - 87 - LXXXVII
Seksen Sekiz - 88 - LXXXVIII
Seksen Dokuz - 89 - LXXXIX
Doksan - 90 - XC
Doksan Bir - 91 - XCI
Doksan İki - 92 - XCII
Doksan Üç - 93 - XCIII
Doksan Dört - 94 - XCIV
Doksan Beş - 95 - XCV
Doksan Altı - 96 - XCVI
Doksan Yedi - 97 - XCVII
Doksan Sekiz - 98 - XCVIII
Doksan Dokuz - 99 - XCIX
Yüz - 100 - C
Beş Yüz - 500 - D
Beşyüz Elli - 550 - DL
Beşyüz Otuz - 530 - DXXX
Yediyüz Yedi - 707 - DCCVII
Sekizyüz Doksan - 890 - DCCCXC
Bin Beşyüz - 1500 - MD
Bin Sekizyüz - 1800 - MDCCC
Dokuzyüz - 900 - CM
Bin - 1000 - M

Roma rakamları tablosu ve roma rakamları çevirisi. internet ne kadar ilginç, roma rakamlarını romen rakamı çevirme olarak arayanlarda varmış. roma rakamları 20 e kadar, roma rakamları 100 e kadar bir tablo. Eski roma rakamları ve anlamları, roma rakamları nasıl yazılır listesi. Roma hakamları hakkında ansiklopedik bilgi için tıkla.

Roma Rakamları Çeviri

Düşüncelereniz ve önerileriniz